Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  1.6 T2 120 PK -  2012->2015

Chiptuning Volvo OriginalChiptuningDifference
PK12019070
Torque/NM240340100

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  1.6 T3 150 PK -  2012->2015

OriginalChiptuningDifference
PK15019040
Torque/NM240340100

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  1.6 T4 180 PK -  2012->2015

Chiptuning Volvo OriginalChiptuningDifference
PK18019010
Torque/NM240340100

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.0 D3 150 PK -  2012->2015

OriginalChiptuningDifference
PK15020050
Torque/NM350450100

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.0 D4 177 PK -  2012->2015

Chiptuning Volvo OriginalChiptuningDifference
PK17720023
Torque/NM40045050

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  1.6 D2 115pk -  2012-> 2015

OriginalChiptuningDifference
PK11514025
Torque/NM27032050

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.4 D4  -  2015 ->

Chiptuning Volvo OriginalChiptuningDifference
PK19024555
Torque/NM42050080

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.0 D2 120pk -  2015

OriginalChiptuningDifference
PK12017050
Torque/NM280380100

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.0 D3 150pk -  2015 ->

Chiptuning Volvo OriginalChiptuningDifference
PK15017020
Torque/NM35038030

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.0 D4 190 -  2015 ->

OriginalChiptuningDifference
PK19023545
Torque/NM40047070

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.0 D4 181pk -  2015 ->

Chiptuning Volvo OriginalChiptuningDifference
PK18123554
Torque/NM40047070

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  1.5 T2 122pk -  2015 ->

OriginalChiptuningDifference
PK12219068
Torque/NM24030060

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.0 T2 122pk -  2015 ->

Chiptuning Volvo OriginalChiptuningDifference
PK122225103
Torque/NM220400180

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  1.5 T3 automaat 152pk -  2015 ->

OriginalChiptuningDifference
PK15219038
Torque/NM25030050

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.0 T3 handgesch. 152pk -  2015 ->

Chiptuning Volvo OriginalChiptuningDifference
PK15222573
Torque/NM240400160

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.0 T4 190pk -  2015 ->

OriginalChiptuningDifference
PK19022535
Torque/NM300400100

Volvo V40 / V40 CC / XC40  -  2.0 T5 245pk -  2015 ->

Chiptuning Volvo OriginalChiptuningDifference
PK24526520
Torque/NM35042070